Thursday, January 7, 2010

గుమాస్తా కల

ఆశ : అమెరికా దేశం కోనేటిరావును ఆహ్వానించింది.

భయం : అమెరికా ఎందు కాహ్వానించింది అతణ్ణి ?

ఆశ : ప్రపంచంలో ఈయన్ని మించిన ఇంజనీయరు లేడని.

ఆహ్వాన
పత్రం
ప్రపంచ ప్రథమ పౌరునికి అమెరికా స్వాగతం. మా ఆతిథ్యం మీరు స్వీకరించాలి. మా టేన్నేస్సీ లోయను తమరు తనిఖీ చెయ్యాలి. అమూల్యమైన మీ సలహాలను శిరసావహిస్తాము. సిఫారసులను తక్షణం అమలు చేస్తాము...(కరతాళ ధ్వనులు )

కోనేటి
: అబ్బే ! అదెంతమాట ! అల్పజ్ఞుణ్ణి. నన్నేదో పెద్దవాణ్ణి చేసి పొగుడుతున్నారు. నా మాత్రం తెలివైనవాళ్ళు మీ అమెరికాలో లేకపోయారా ? ఆంధ్రదేశం నుంచి ప్రత్యేకం నన్నిక్కడ కాహ్వానించడం మీ ఔదార్యాన్నే చాటుతోంది. అయినా సన్మానం నాదికాదు. ఆంధ్రదేశానిదీ గౌరవం.

(
చంటి పిల్ల ఏడ్చిన చప్పుడు. కోనేటిరావుకు మెలుకువ వస్తుంది. )

***********


భయం : ఈమారేమిటి ? సముద్రంలో ఏం చేస్తున్నాడు ?

ఆశ
: ప్రపంచ మహాయుద్ధాన్ని భావిస్తున్నాడు.

భయం : ఓహో ఎంత దివ్యంగా ఉంది. యుద్ధంలో కోనేటిరావు ప్రధాన పాత్రధారి కాబోలు.

ఆశ : ఔను. ఈసారి ఈయన జర్మన్ సబ్మేరిన్ కమాండర్ జటాఫట్ కొనేట్.

భయం : అయితే ?

ఆశ : అట్లాంటిక్ మహాసముద్ర గర్భంలో అతని జలాంతర్గామి తిమింగలంలాగ విహరిస్తోంది.

-----

కోనేటి : వేల్దాన్ షాంగ్ డెర్ ఉంటార్ డెన్ లిండెన్ ! గేస్తాల్ట్ డెర్ డాయిష్లాండ్ ఊబర్ ఆల్స్ .

ఆశ : మంచినీళ్ళ ప్రాయంగా జర్మన్ భాష మాట్లాడేస్తున్నాడు.

భయం : మాటకి అర్థం ఏమిటి ?

ఆశ : మాటలేమైనా ఫలితం ప్రధానం. తునా తునియలై పోయింది శతృనౌక.

--------

ఆశ : శతృ నావికులమీద మెషీన్ గన్లు పేల్చమని తన తరఫువారికి ఆర్డర్లు ఇస్తున్నాడు.

కోనేటి : ఫోల్కిషేర్ బియో బాక్టర్ ! గెహన్నా, ఆఖ్ టుంగ్, జైట్ గైన్ట్ ! మైన్ క్యాంప్.

( పిల్లి పాలగిన్నెను పడతోసిన చప్పుడు, తుళ్ళిపడిలేస్తాడు కోనేటి రావు )

***********

ఆశ : కోనేటిరావు కథానాయకుడుగా సినిమాలో నటిస్తున్నాడు.

భయం : యాభై యేళ్ళ కోనేటిరావు.

ఆశ : కలలో కోనేటిరావు వయస్సు పాతికేళ్ళే. బహుశా ఇంకాతక్కువ. కలలో కోనేటిరావు స్థూలకాయుడు కాదు. ఆజానుబాహువు. సౌందర్యాపరమత్స్య లాంచనుడు. కళా సర్వజ్ఞుడు కూడాను.

భయం : కథానాయిక ఎవరు ?

ఆశ : అతని స్వప్నసుందరి.

------

ఆశ : కథానాయిక అనేకమైన ఇబ్బందులలో, అరణ్యాలలో - భయంకర మృగాల మధ్య, నగరాలలో భయంకర పరిస్థితుల మధ్య చిక్కుకుంటుంది. ఆమెను కథానాయకుడు రక్షిస్తాడు. వారు పరస్పరం ప్రేమించుకుంటారు.

------

ఆశ : సౌందర్యం సమక్షంలో కోనేటిరావు నిలుచున్నాడు. అతని హృదయంలో ప్రేమ సంగీత రూపంలో ప్రవహిస్తోంది. కథానాయిక అతని ప్రేమని గానంతో అంగీకరించింది. కథలో అతడే సత్యవంతుడు. ఆమె సావిత్రి. అతడు రోమియో. ఆమె జూలియట్. అతడు కోనేటిరావు. ఆమె కోనేటిరాణి.

**********

భయం : అసలీ కోనేటి రావెవరు ?

ఆశ : అనంతకోటి కచేరీలలో ఒక గుమాస్తా.

భయం : అనధికారరీత్యా అతనికేమీ హోదా లేదా ?

ఆశ : కోనేటిరావు అందరిలోనూ,అందరిలాగే ఒక మానవుడు, సంసారి. పెళ్ళాన్నీ, పిల్లల్నీ ప్రేమిస్తాడు. కానీ తరచూ వాళ్ళ మీదా, తన మీదా విసుక్కుంటాడు. అతని జీవితంలో స్మరించదగ్గ సంఘటన లేవీ లేవు. సాహిత్య రంగంలో అతనికి నాయకత్వంలేదు. పత్రికలలో అతని పేరు కనబడదు. ప్రపంచంలో అతని పేరు వినబడదు. అతని నిజమైన జీవితం ఒక స్వప్నం. అతని స్వప్నం సాధ్యంకాని అబద్ధం.

() ******** ()

ఇదీ ఓ సగటు గుమాస్తా కలల ప్రపంచం. మహాకవి శ్రీశ్రీ రాసిన ' గుమాస్తా కల ' అనే రేడియో నాటికలోని కొన్ని ముఖ్యమైన ఘట్టాలు. సామాన్య మధ్య తరగతి మానవుని అంతరంగాన్ని ఇంతకంటే బాగా ఆవిష్కరించడం ఇంకెవరికైనా సాధ్యమా ? శ్రీశ్రీ కి మాత్రమే ఆ అథారిటీ ఉంది. సామాన్యుడు కలలు మాత్రమే కనగలడు. అవి తీర్చుకునే మార్గాలు లేవనుకోవడం నిరాశావాదం. కానీ శ్రీశ్రీ ఆశావాది. అందుకే ఆయన ఈ నాటికలో .......

మానవుడు కలలు కనడం మానలేడు. కోనేటిరావు జీవితంలో అవి ఫలింపక పోవచ్చును. మరో జీవితంలో, ఇంకో కాలంలో మానవజాతి తన స్వప్నాలను సాధించగలుగుతుంది.

......... అంటారు.

సామాన్యుడిలోని ఆశ, భయం ల మధ్య జరుగుతున్న సంభాషణ రూపంలో ఈ నాటిక సాగుతుంది. కోనేటిరావు లాంటి ఒక మామూలు గుమాస్తా తన ఆశల్ని, తన భయాల్ని నిద్రలో, కలల్లో సాక్షాత్కారించుకుంటాడు. ఆ కలల్లో అతని ఆశలు తీరుతాయి. అతని భయాలు పారిపోతాయి. ఆ కలల్లో అతను ఒక మేధావి. ఒక యోధుడు. ఒక హీరో. ఒకటేమిటి. నిజ జీవితంలో అతనేం కాలేడో....కలల్లో అవన్నీ కాగలడు !

సామాన్య మానవుడి తరఫున వకాల్తా పుచ్చుకున్న శ్రీశ్రీ గురించి, ఆయన రచనల గురించి సమీక్షించడం సూర్యుడి ముందు దివిటీ వెలిగించడమే ! అందుకే ఇది సమీక్ష కాదు. కేవలం ఆయన నాటిక పరిచయం మాత్రమే !

Vol. No. 01 Pub. No. 153

No comments:

' శిరాకదంబం ' టూల్ బార్ ని ఇక్కడినుంచి దించుకోవచ్చు... ప్రయత్నించండి.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ప్రాచుర్యం