Sunday, January 24, 2021

జయదేవకవి... అదిగో మన జెండా... గతకాలము మేలు.... ఇంకా చాలా...

 * ఈ రూపకంలో రాధ అష్టపదులను నేను పాడగా, శ్రీకృష్ణుని  పాటలను కీ.శే. రామకృష్ణ చందేశ్రీ, సూత్రధారిగా కీ.శే. శ్రీ జగదీశ్ సింగ్ ఠాకూర్, సఖియలుగా శ్రీమతులు సురేఖా కోర్డే, జయశ్రీ తట్టే, కుసుమ్ బడోద్కర్ ఆలపించారు. దీనికి సంగీతాన్ని సమకూర్చింది నేను ( అసిస్టెంట్ ప్రొడ్యూసర్/సంగీత రచన ),  కీ. శే.  బిరాజ్ భూషణ్ బసు, శ్రీ రామకృష్ణ చందెశ్రీ. ఈ సంగీత రూపకాన్ని గురించి అన్ని ఇంగ్లీష్ వార్తా పత్రికలూ ఎంతో కొనియాడాయి. దీని విజయం తరువాత, ఏటా జరిగే కాళిదాస్ మహా సమారోహ్ లో కూడా ఇది ఆకాశవాణి కళాకారులచే మళ్ళీ ప్రదర్శించబడింది.... వాగ్గేయకారులు శీర్షికనజయదేవకవి

 

* భారత గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో.....

మనభారతజాతికి నీతికి

ప్రతీకగా నిలిచినజెండా !

మనధ్యానం మనప్రాణం

మనసర్వం ఈ జెండా ! .... బాలభారతం నుంచి " అదిగో మన జెండా "

 

* అప్పట్లో ఎంత బాగుండేది !! పిల్లలు తమిద్దర్ని వాళ్ళ దగ్గర కి పిలిపించుకుని విదేశాల్లో వింతలన్ని చూపించి పంపారు ఆ విశేషాలు అన్నీ తను టీ కొట్టు వద్ద, జిలేబీ సెంటర్ వద్ద, పునుకుల బండి వద్ద ఎక్కడ పడితే అక్కడ తన కాలనీ ఫ్రెండ్స్ తో చెబుతుంటే వాళ్ల ముఖాల్లో మెరుపులు, అవీ చూసి తాను కొనిచ్చిన జిలేబీ లూ బజ్జీలు తింటూ ఆనందించే వారితో ఎంత హాయిగా ఉండేది .. అలాంటి జీవితం లో ఒక్కసారిగా ఈ మార్పు...

... " గతకాలము మేలు " ఇంకా చాలా ... ఈ క్రింది లింక్ లో.....

 శిరాకదంబం10_011 

Visit web magazine at https://sirakadambam.com/

Vol. No. 12 Pub. No. 010

Saturday, January 2, 2021

గొబ్బియళ్ళో.... గొబ్బియళ్ళో.... పురందరదాసు... నిజాయితీ ఎవరికోసమో కాదు, నీకోసమే.... ఇంకా....

New Year ( 2021 ) & సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలతో....  

* మన పండుగలన్నిటిలో చెప్పుకోదగ్గ పండుగ సంక్రాంతి.

పంటల పండుగగా దీన్ని చెప్పుకుంటారు.

భోగభాగ్యాలతో బాటు అనేక విశేషాలు ఈ పండుగ మనకి అందిస్తుంది.

ఆ విశేషాలన్నిటినీ గుది గుచ్చి అందించిన సంక్రాంతి పాట.... గొబ్బియళ్ళో.... గొబ్బియళ్ళో....   

 * ఈయన ఒక గొప్ప భారతీయ తత్వవేత్త, హరిదాసు, వాగ్గేయకారుడు. ఆపై ముఖ్యంగా ఒక సమాజోద్ధారకుడు. ఒక కృష్ణ భక్తునిగా, ఒక వైష్ణవ కవిగా వీరు ద్వైత సాధువైన వ్యాసతీర్థుని శిష్యులు. ఆ విధంగా పండరినాథుని కొలవటం జరిగింది. అంతేకాక వీరి గురువు వీరిని గురించి తమ గేయాలలో ఇలా పేర్కొన్నారు కూడా:దాసరేంద్రరే పురందర దాసరాయ ". వీరు కర్ణాటక సంగీతానికి అందచేసిన అపూర్వ సంపద దృష్ట్యా వీరిని సాక్షాత్తూ నారదముని అవతారంగా భావిస్తారు.  వాగ్గేయకారులు శీర్షికన పురందరదాసు  

 * " కెరటం నాకు ఆదర్శం.

లేచి పడుతున్నందుకు కాదు,

పడినా లేస్తున్నందుకు "

జాతీయ యువజన దినోత్సవం ( స్వామి వివేకానంద జయంతి ) సందర్భంగా ప్రత్యేక వ్యాసం...  నిజాయితీ ఎవరికోసమో కాదు, నీకోసమే.... ” 

 ఇంకా చాలా... ఈ క్రింది లింక్ లో.....

శిరాకదంబం 10_010

Visit web magazine at https://sirakadambam.com/ 

Vol. No. 12 Pub. No. 009

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ప్రాచుర్యం